Lifecoach-muenchen - Doelen realiseren, zelfverzekerd overkomen

CONCEPT

De vragen die in het coachinggesprek worden toegelicht, zijn terug te voeren op 4 pijlers:

DOELENCOMMUNICATIEPSYCHOLOGIEFILOSOFIE.

De oplossingsbenaderingen zijn daarom cross-methodologisch en hebben betrekking op de persoon als geheel.

Het concept verschilt bijvoorbeeld van psychotherapie doordat het meer toekomstgericht is en ook andere aspecten van de persoon omvat, zoals doelen realiseren, zelfverzekerd presteren, vrij reflecteren en zelfbepaald denken.

Vergelijkbaar met psychotherapie ondersteunt het concept de realisatie van verlangens en bevrijdt het van storende patronen en blokkades.