Hoe word ik authentiek in slechts 3 stappen?

door | Persoonlijke ontwikkeling | 0 Reacties

Sarah is een sterke vrouw die al veel heeft bereikt, waar ze trots op is. Ze is populair, authentiek en heeft goede vrienden die haar waarderen. Haar uitgesproken, vragende stijl werd goed ontvangen door haar voormalige collega’s in de verzekeringsbranche. Toch overwoog ze op dat moment een carrièreswitch, met als doel zichzelf verder te ontwikkelen.

Opstarten

Ze wilde ook de stoffige verzekeringsindustrie op zijn kop zetten, naar het Amerikaanse voorbeeld van “Lemonade”. Daarna ging ze werken voor een startend bedrijf dat haar erg interessant leek. Ze hield van de ontspannen familiesfeer en de coole baas en hoopte op een spannende, zelfbepaalde baan.

Twijfel

Van de baas was bekend dat hij zijn eigen gang gaat en zich door niemand iets laat vertellen. Dat hij zogenaamd authentiek was. Ze vond dat leuk omdat ze een soortgelijk karakter heeft. Sinds een paar weken dat ze daar werkt, vindt ze het echter steeds moeilijker om zichzelf te zijn. Ze lijkt haar gemakkelijke, openhartige manier te zijn kwijtgeraakt. Dit geeft haar te denken en ze vraagt zich af of ze zich heeft laten verblinden en de baan misschien alleen heeft aangenomen vanwege de coole baas.

authentiek zijn

Onlangs nog, tijdens een vergadering, liet haar baas haar uitpraten, ook al was het project in kwestie pas de dag ervoor aan haar overgedragen – een zeer korte tijd om zich in detail vertrouwd te maken met de inhoud. Na de vergadering neemt ze vriendelijk afscheid van haar baas alsof er niets gebeurd is. Zo kent ze zichzelf helemaal niet. Vroeger zou ze niet zo hebben gehandeld. Ze zou haar baas om opheldering hebben gevraagd of op zijn minst de feiten duidelijk hebben uitgelegd met een pittige opmerking in zijn richting. Ze had zich niet vrolijk getoond, hoewel ze diep van binnen gekwetst was. Ze is ook veranderd in haar privéleven. De laatste tijd schreeuwt ze tegen haar partner (zonder reden). Zoiets had ze nog nooit van zichzelf geweten. Is ze überhaupt nog authentiek, is ze nog zichzelf? “Het wordt wanhopig,” zegt Sarah tijdens haar eerste coachingsessie.

 

Blog overzicht

 • Sarah’s wanhoop
 • Wat is authenticiteit?
 • Authenticiteit in levenscoaching
 • Authenticiteit in het dagelijks leven
 • Authenticiteit en sociologie
 • Authenticiteit en filosofie
 • Hoe weet ik of ik authentiek ben?
  1) Ken jezelf
  2) Alleen staan
  3) Wees jezelf

 

Sarah’s wanhoop

Hoe kan het dat iemand als Sarah, die zichzelf tot nu toe als authentiek beschouwde, opeens niet meer in zichzelf gelooft? Kun je je authenticiteit verliezen? Het is nuttig om Sarahs ontwikkeling te interpreteren en te analyseren in termen van authenticiteit. Je professionele beslissing om jezelf verder te ontwikkelen kan gezien worden als een authentieke stap.

Veel mensen durven niet van baan te veranderen als alles redelijk goed gaat en zijn bang voor verandering. De manier waarop Sarah haar nieuwe baas en het bedrijf beschrijft, laat zien dat ze verblind is door het aura van een start-up en de slimme baas. Ze bleef niet trouw aan zichzelf in haar vragende houding. Ze reageerde zelfs wat verlegen, wat niet haar aard is. Ze weet hoe ze zich normaal moet verdedigen.

De baas speelt zijn rol als koele, relaxte ondernemer erg goed. Het blijkt echter al snel dat hij nogal in zichzelf gekeerd is en nauwelijks sociale vaardigheden heeft. Sarah heeft misschien authenticiteit verward met egoïsme in haar beoordeling van zijn gedrag. Ze heeft nu haar ‘inschattingsfout’ ingezien en kan er nu al om lachen. Ze vertelt me dat ze op het punt stond om met psychotherapie te beginnen.

In een verhelderend gesprek, waarin ze trouw bleef aan haar directe, botte manier van doen, maakte ze haar baas duidelijk dat het niet oké was hoe hij haar behandelde. Ondertussen wordt ze ook gerespecteerd door het kleine team omdat ze de enige is die het tegen de baas heeft opgenomen. Door haar sociale intelligentie is ze erg belangrijk geworden voor de baas. Zij heeft precies wat hij mist, sociale vaardigheden en een authentiek uiterlijk. Ze heeft haar zelferkenning terug.

Wat is authentiek zijn?

Authenticiteit is een consistentie in denken, voelen en doen. Het is handelen volgens waarden en overtuigingen. Authentiek zijn betekent open en eerlijk zeggen wat je denkt. Toch is het net zo belangrijk om te weten wanneer diplomatie effectiever kan zijn. Dit bepalen is geen kunst, maar het vereist wel een hoge mate van eigenwaarde en vertrouwen in je eigen intuïtie.

Het voorbeeld van Sarah laat zien dat het belangrijk is om na te gaan wat jou tot een persoon maakt. Zelfbewustzijn is een absolute voorwaarde voor een authentiek uiterlijk. Volgens Charles Taylor is authenticiteit het belangrijkste morele ideaal van onze tijd. Het idee zelf komt uit de romantiek en verwijst naar de ontplooiing van het eigen ontwikkelingspotentieel. In levenscoaching is dit ontvouwen een centraal thema.

Authenticiteit in levenscoaching

Een belangrijk onderdeel van levenscoaching is het herstellen van de balans in iemands leven. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niet langer volledig zichzelf zijn, dat ze niet langer authentiek zijn, wanneer ze grote veranderingen ervaren op één of zelfs meerdere gebieden van hun leven.

Degenen die lange tijd onder de controle van anderen hebben geleefd, die altijd hebben gepresteerd, die vaak het advies van anderen hebben opgevolgd, die zichzelf hebben overgegeven aan afhankelijkheden, voelen zich van binnen verlamd en voelen instinctief aan dat hun hele omgeving heeft geleden. Het is net zo goed mogelijk dat iemand een zelfbepaald leven leidt, maar het gevoel heeft dat hij niet meer echt vooruit kan, zoals Sarah heeft ervaren. Dan is er het verlangen naar een authentiek leven. Soms is een compleet nieuw begin nodig om een zelfbepaald, gelukkig leven te vinden. Wanneer life coaching gaat over het leiden van een authentiek leven, komen de volgende 8 punten aan bod.

Authentiek leven: 8 belangrijke punten in levenscoaching

1. de eigen waarden en doelen kennen en naleven
2. zelfreflectie en zelfkennis, met als doel een authentiek leven.
3. de eigen emoties op een doelgerichte manier gebruiken, wat bijvoorbeeld betekent dat je weet wanneer woede gerechtvaardigd is en wanneer het zelfbeschadigend is. 4. Je eigen behoeften kennen en ernaar leven, dat wil zeggen weten hoe je kunt genieten zonder in de val van totaal hedonisme te trappen.
5. Leef zelfbepaald, wat betekent dat je niet afhankelijk bent van de gedachten en acties van anderen.
6. Zie het authentieke “zelf” niet als iets vaststaands dat op een bepaald moment eindelijk wordt bereikt (zie Charles Taylor), maar zie authenticiteit als een levenslang proces.
7. weten wanneer diplomatie en constructieve communicatie gepast zijn in een situatie om conflicten te vermijden, maar zonder het risico te lopen zichzelf te verloochenen.
8. Realiseer je dat zelfacceptatie de belangrijkste pijler en basis is voor je eigenwaarde.

 

Authentiek in het dagelijks leven

Er is geen overeenstemming over wat authentiek is in het dagelijks leven. Is het hetzelfde als direct je mening geven als iets je niet bevalt, of anderen niet onnodig kwetsen?

Is het dan beter om je eigen impulsen en emoties te volgen, zoals woede veroorzaakt door waargenomen onrechtvaardigheid, of is het beter om je eigen waarden te volgen, zoals vriendelijkheid? Moet je bijvoorbeeld toegeven dat je nerveus bent, zelfs bang, als je een openbare toespraak geeft, of moet je je nervositeit en angst zelfverzekerd en onopvallend verbergen?

Dus toon je je (veelgeroemde) kwetsbaarheid of voel je je comfortabeler (authentieker) met een zelfverzekerde houding? Het kan helpen om je intuïtie te volgen, te vertrouwen op je eigen ervaringen, te luisteren naar je innerlijke stem in plaats van te vertrouwen op advies van anderen.

Authenticiteit en sociologie

Het is erg moeilijk om te definiëren wat authenticiteit eigenlijk is, of om het zelfs maar te meten. Hierover bestaat geen consensus onder psychologen en zelfs de filosoof Charles Taylor wees erop dat het een misverstand is om te denken dat het bij een authentiek zelf gaat om een waar, onverhuld zelf dat je eenvoudigweg kunt vinden en uiten.

De mens als sociaal wezen is alleen wat hij is door de uitwisseling met andere mensen. Daarom is het zinvoller om te spreken over een authentiek zelf in uitwisseling met anderen. Het is bijvoorbeeld meestal niet authentiek als ik me tegenover mijn vrienden anders gedraag dan tegenover mijn collega’s op het werk.

Volgens de Nederlandse sociologe Christin Brinkgreve vindt zelfkennis vooral plaats door afleiding van anderen, dat wil zeggen door uitwisseling met anderen.

Authenticiteit en filosofie

Sinds de 18e eeuw propageren filosofen een ideaal van authenticiteit. Rousseau beschouwde een leven in harmonie met de natuur als een bron, inspiratie en zelfs een voorwaarde voor een goed, authentiek leven. Hij zei ook dat we geluk alleen in ons hart kunnen vinden, ongeacht wat anderen denken.

Voor Kierkegaard betekende een authentiek leven trouw zijn aan jezelf, zelfs als dat betekende dat je pijnlijke keuzes moest maken. Om deze reden verbrak hij zijn verloving in 1840, tegen alle conventies van die tijd in. Hij bleef trouw aan zichzelf en liet zien dat veranderende inzichten kunnen leiden tot een radicaal ander perspectief. Hij zei: “Iets durven is tijdelijk je houvast verliezen. Niets durven is jezelf verliezen.”

Hoe weet ik of ik authentiek ben?

Psycholoog Stephan Joseph zegt dat veel mensen worstelen met het handhaven van hun zelfbeeld. Aan de andere kant zou het veel beter zijn om met authenticiteit om te gaan. Daartoe heeft hij 3 stappen uitgewerkt:

1. ken jezelf

– Ken je eigen behoeften
– Ken je eigen sterke en zwakke punten
– voorzichtig kunnen waarnemen
– open kunnen zijn
– Luister naar je eigen buikgevoel

Stap 1 gaat over reflectie en het weggooien van bepaalde afweermechanismen. Het gaat over strategieën die we gebruiken om onszelf te beschermen tegen bedreigingen.

In Sarah’s geval (zie hierboven) zou je moeten kijken waarom ze zonder reden tegen haar partner schreeuwt. In de psychologie wordt dit “verplaatsing” genoemd omdat gedachten of gevoelens (in dit geval boosheid en machteloosheid) op anderen worden afgeschoven.

2. voor jezelf opkomen

– Staan achter zijn beslissingen
– De grenzen van de eigen verantwoordelijkheid kennen
– Geef niet toe aan groepsdruk
– Ongemak verdragen

In de 2e stap wordt verantwoordelijkheid genomen voor de eigen gedachten en gevoelens. Een authentiek persoon laat zich niet verblinden. Hij is bereid om ongemak te verdragen en te reageren wanneer dat nodig is.

Sarah heeft zich gerealiseerd dat ze verblind is door het nieuwe bedrijf en de nieuwe baas. Ze had de man zonder reden bewonderd en zich toen tegen zichzelf gekeerd.

3. wees jezelf

– zeg waar je voor staat
– Slik geen woede in
– Liefde uiten naar mensen die dicht bij je staan
– Sta open voor anderen die je waarderen
– afwijzend staan tegenover anderen die respectloos zijn

De derde stap is het in praktijk brengen van wat we geleerd hebben.

Sarah heeft haar weg teruggevonden naar haar werkelijke waarden en voelt zich weer in harmonie met zichzelf.

 

© Timo ten Barge [14 .02.2021]

Du hast Fragen, oder möchtest einen Kommentar abgeben? Dann schreibe mir doch gerne eine Nachricht gleich hier unten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *