Hoge gevoeligheid in privé en op het werk - met testvragen - Lifecoach München

Hoge gevoeligheid in privé en op het werk – met testvragen

door | Persoonlijke ontwikkeling | 0 Reacties

In de eerste sessie vertelt Selina me dat ze als osteopaat werkt. Tijdens haar werk luistert ze vaak naar de levensverhalen van patiënten, waarvan de meeste niet positief zijn, laat staan hoopvol. Daarna is ze vaak moe.

Selina komt naar Life Coaching met twee zorgen:

Ten eerste wil ze erachter komen waarom ze zo uitgeput is, of dat ze zelfs op weg is naar een burn-out. Als ze thuiskomt van haar werk, voelt ze zich mentaal uitgeput. Kan het zijn dat de verhalen van mensen zo belastend voor ze zijn? Of is het omdat het geklets met haar collega’s haar stress geeft. Ze kan alle drukte niet meer aan, voelt zich volledig overweldigd.

Ten tweede wil ze begrijpen waarom ze altijd problemen heeft in haar relaties. Als ze ruzie heeft met haar vriend, let ze op elk woord, elke gezichtsuitdrukking, elk klein gebaar. Ze voelt zich elke keer schuldig, alsof alleen zij deze conflicten veroorzaakt. Gedraagt ze zich vreemd, anders dan anderen? Ze voelt zich herinnerd aan haar lagere schooltijd toen haar lerares in haar rapport schreef: “Selina is erg verlegen. Het is moeilijk om erachter te komen wie Selina precies is. Het is moeilijk om er toegang toe te krijgen.”

 

Overzicht Blog Gevoeligheid

Blog Geschiedenis
1) Analyse in life coaching op hoge gevoeligheid
2) Wat is hooggevoeligheid?
3) 5 hooggevoelige persoonstypen
4) Testvragen over hoge gevoeligheid (met evaluatie)
5) Voordelen van hoge gevoeligheid
6) Nadelen van hoge gevoeligheid
7) Het filosofische en sociale dilemma met hoge gevoeligheid

 

1) Analyse in life coaching op hoge gevoeligheid

 

Zintuiglijke overbelasting op het werk

Op haar werk wordt Selina overweldigd door de vele indrukken, ze vindt het moeilijk om met negatieve feedback om te gaan, voelt zich erdoor bekritiseerd. Nadat we over het onderwerp hooggevoeligheid hebben gepraat, realiseert ze zich een paar dingen. Ze herkent zichzelf op bijna alle punten. Selina neemt zich voor om meer vrede en rust in haar leven te brengen. Ze stelt zichzelf ten doel om weer met plezier en meer motivatie te werken, om haar eigenwaarde te vergroten. Ze wil weer een harmonieuze relatie opbouwen met haar vriend.

 

Oplossingen Hooggevoeligheid

 

1) Controlegesprekken

Samen werken we de volgende oplossingen uit Om Selina beter in staat te stellen om te gaan met de verhalen en problemen van de patiënten op het werk, terwijl ze zelfverzekerd en empathisch blijft, werken we enkele methoden uit het veld van small talk uit. In rollenspellen scherpt ze bovendien haar retoriek aan. De eerste successen verschijnen al na twee weken. De patiënten vertellen haar nog steeds over hun problemen. Selina beheerst het gesprek echter in haar voordeel door nu grenzen te stellen wanneer het haar te veel wordt. Ondertussen heeft ze zelfs sterke punten ontdekt in het leiden van gesprekken, ze geniet er nu van en kan nadrukkelijk aanwezig blijven terwijl ze dat doet.

 

2) Terugtrekplaatsen vinden

Retraites waar ze even kan ontspannen en haar batterijen opladen zijn belangrijk voor Selina. Daarom gaat ze af en toe alleen lunchen, ook al begrepen sommige collega’s dit in het begin verkeerd en reageerden ze wat afwijzend. Daar hebben ze geen last meer van. Om nog meer tijd voor zichzelf te hebben, besluit ze een dag per week minder te gaan werken. Van beroep veranderen zit er voor haar niet in. Haar beroep maakt haar gelukkig en is ook haar roeping.

 

3) Meer rust in de relatie brengen

Selina heeft moeite om goed met conflicten om te gaan. Ze neemt de gevoelens van anderen heel intens waar, vooral bij haar vriendje voelt ze zich dan snel overweldigd. De laatste tijd draaiden de conflicten met hem vooral om familiebezoekjes en ontmoetingen met vrienden. Sinds Selina communicatie zoekt met haar vriend en hem uitlegt hoe ze zich voelt en waarom ze gevoeliger reageert dan anderen, gaat het beter. Ze communiceert voor het eerst duidelijk over haar behoeften en lijkt daardoor meer ontspannen en authentiek. Je vriend heeft nu begrepen wat hooggevoeligheid is en is opgelucht dat jullie allebei aan de relatie kunnen werken.

 

4) Omarm hooggevoeligheid

Selina doet nu minder en zegt soms af bij een vriendin. Met haar vriend doet ze soms helemaal niets, behalve ontspannen, samen koken, een film kijken, wandelen. Selina gaat niet meer per se naar het huis van zijn familie, tenzij ze dat nodig vindt. Ze is erg blij dat het goed gaat met haar vriend en geniet van de erkenning die ze nu van hem krijgt. Ze voelt zich meer zelfbepaald.

 

2) Wat is hooggevoeligheid?

Een zogenaamde HSP (Highly Sensitive Person) is iemand die bovengemiddeld gevoelig reageert op indrukken en prikkels. Een hooggevoelig persoon neemt fijnere nuances waar in de lichaamstaal en stemmingen van anderen. Hooggevoelige mensen zien, horen, voelen, proeven en ruiken zonder filters. Als gevolg hiervan raken hooggevoelige mensen sneller overbelast door prikkels en voelen ze sneller de behoefte om zich terug te trekken. Het is belangrijk dat hooggevoelige mensen hun behoeften herkennen en respecteren en leren om zichzelf te beschermen in een overprikkelende omgeving.

Psychologe Elaine Aron is de bedenker van de term ‘hooggevoeligheid’. Het somt de vier belangrijkste kenmerken van hooggevoeligheid op met behulp van het acroniem DOES:

D = diepte van verwerking = diepe verwerking van stimuli
O = overstimulatie → alles waar we elke dag mee gebombardeerd worden.
E = emotionele reactiviteit en empathie → reactie op zowel positieve als negatieve stimuli
S = het subtiele voelen = zintuiglijke gevoeligheid → aandacht en liefde voor detail

 

Hooggevoeligheid is geen stoornis

Hooggevoeligheid komt voor bij ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking. In de psychologie wordt het niet gezien als een stoornis of ziekte, maar als een aangeboren eigenschap die in verschillende vormen kan voorkomen. Er is geen algemeen aanvaarde definitie van hooggevoeligheid. Dit kan leiden tot verwarring over wie als hooggevoelig wordt beschouwd.

Nog belangrijker is dat de term hooggevoeligheid veel mensen steun biedt. Het helpt hen zichzelf beter te begrijpen, zelfbewuster te worden en hun behoeften te verduidelijken. De bevindingen uit het onderzoek van Elaine Aron maken het ook gemakkelijker om samen te leven en te werken met andere mensen die niet hooggevoelig zijn. Het is nog onduidelijk hoe de maatschappij reageert op hooggevoelige mensen.

 

3) 5 hooggevoelige persoonstypen

De vijf soorten hooggevoelige mensen kunnen als volgt worden beschreven:

1. empaten: zij kunnen zich sterk inleven in de emoties van andere mensen. Ze nemen de emoties van anderen intenser waar en kunnen zich er snel door overweldigd voelen.
2. zintuiglijk zeer gevoelig: ze reageren zeer gevoelig op omgevingsprikkels zoals geluiden, geuren of licht. Ze kunnen snel overweldigd raken als er te veel prikkels tegelijk zijn.
3. emotioneel zeer gevoelig: ze reageren sterk op hun eigen emoties. Ze kunnen snel overweldigd raken door hun eigen gevoelens, zelfs als die als prettig worden ervaren.
4. creatieve hoogsensitiviteit: ze zijn vaak erg artistiek en fantasierijk. Ze hebben een sterke verbeeldingskracht en het vermogen om schoonheid in de wereld te zien die anderen misschien niet zien.
5 Intellectueel Zeer Gevoelig: Ze denken vaak diep na over complexe kwesties. Ze hebben een sterk vermogen om na te denken en informatie te verwerken. Ze kunnen echter ook snel overweldigd raken als ze te veel informatie tegelijk moeten verwerken.

Meestal komen gemengde vormen van deze soorten mensen voor.

 

4) Testvragen over hoge gevoeligheid

Schrijf op op hoeveel testvragen je ja antwoordt.

– Ik word snel overweldigd door sterke zintuiglijke indrukken.
– Ik neem veel trillingen waar in mijn omgeving.
– De stemmingen van anderen beïnvloeden me.
– Ik ben nogal gevoelig voor fysieke pijn.
– Na een inspanning heb ik de behoefte om me terug te trekken op een plek waar ik kan herstellen van prikkels.
– Ik ben erg gevoelig voor de effecten van cafeïne.
– Ik ben erg gevoelig voor fel licht, sterke geuren, grove materialen of lawaai.
– Ik heb een rijk, complex innerlijk leven.
– Ik voel me ongemakkelijk bij harde geluiden.
– Kunst of muziek raken me diep.
– Het gebeurt dat mijn zenuwen zo geïrriteerd zijn dat ik gewoon alleen wil zijn.
– Ik beschrijf mezelf als zeer nauwgezet.
– Het gebeurt vaak dat ik bang word.
– Als ik veel te doen heb en weinig tijd om het te doen, maakt me dat van streek.
– Als mensen zich ongemakkelijk voelen op een plek, weet ik beter dan anderen wat er nodig is om welzijn te creëren.
– Als mensen me te veel dingen tegelijk proberen aan te smeren, raak ik geïrriteerd.
– Ik probeer dwangmatig fouten te vermijden.
– Ik vermijd gewelddadige films en televisieprogramma’s.
– Als er veel om me heen gebeurt, raak ik snel gestrest.
– Hongergevoelens roepen bij mij een sterke reactie op die mijn concentratie of stemming verstoort.
– Veranderingen in mijn leven brengen me in beroering.
– Ik neem fijne geuren, smaken, geluiden en kunstwerken bijzonder intens waar en geniet ervan.
– Als er veel tegelijk gebeurt, vind ik dat onaangenaam.
– Ik probeer spannende of overweldigende situaties te vermijden.
– Als ik moet concurreren met anderen of in de gaten word gehouden tijdens een taak, ben ik zo nerveus dat ik slechter presteer dan normaal.
– Als kind zagen mijn ouders of leraren mij als gevoelig of verlegen.

Evaluatie van de test
Als je meer dan 14 beweringen met ja hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk hooggevoelig. De test is alleen bedoeld als richtlijn.

5) Voordelen van hoge gevoeligheid

1. Sterker inlevingsvermogen: hooggevoelige mensen hebben vaak een sterker inlevingsvermogen en zijn in staat om fijnere nuances in communicatie te herkennen.
2. creativiteit: hooggevoelige mensen hebben een levendige verbeelding en kunnen hun emoties en ervaringen op een creatieve manier uitdrukken.
3. intuïtie: hooggevoelige mensen hebben vaak een uitgesproken intuïtie en kunnen door hun fijne waarneming subtiele signalen waarnemen die voor anderen verborgen blijven.
4. mindfulness: hoogsensitieve mensen zijn vaak erg mindful en kunnen subtiele veranderingen in hun omgeving of bij andere mensen opmerken.
5. lichamelijke waarneming: hooggevoelige mensen hebben vaak een zeer fijne lichamelijke waarneming en kunnen hun eigen behoeften snel herkennen. Ze voelen vaak snel aan wanneer er iets mis is en letten op wat goed voor ze is.

 

6) Nadelen van hoge gevoeligheid:

1. Overprikkeling: hooggevoelige mensen kunnen snel overprikkeld raken, wat kan leiden tot uitputting of overstimulatie.
2. moeilijkheden met harde geluiden: Hooggevoelige mensen kunnen erg gevoelig zijn voor harde geluiden en moeite hebben om zich te concentreren in een lawaaierige omgeving.
3. gevoeligheid voor media-inhoud: Hooggevoelige mensen kunnen gevoelig zijn voor geweld, wreedheid of tragedie in media-inhoud en kunnen moeite hebben om afstand te nemen en te herstellen van dergelijke ervaringen.
4. kwetsbaarheid: hooggevoelige mensen kunnen zich snel gekwetst voelen wanneer ze kritiek krijgen of geconfronteerd worden met moeilijke situaties.
5. Hogere pijnperceptie: hooggevoelige mensen kunnen pijn en ongemak intenser waarnemen dan anderen, wat kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn.

 

7) Het filosofische dilemma met hoge gevoeligheid

In zijn essay “Hoe het is om een vleermuis te zijn” stelt filosoof Thomas Nagel dat het onmogelijk is om het bewustzijn of de ervaring van een andere soort te begrijpen omdat we niet in hun schoenen kunnen staan. Dit geldt ook voor de ongeveer 20 procent hooggevoelige mensen, omdat hun ervaringen en gewaarwordingen verschillen van die van de meerderheid. We kunnen proberen ons in hun schoenen te verplaatsen, maar we kunnen nooit helemaal begrijpen hoe het is om in hun schoenen te staan.

Een andere kwestie is of de maatschappij het belang en de positieve aspecten van hooggevoeligheid erkent. Sommigen beweren dat de maatschappij hooggevoelige mensen vaak ziet als zwak en te emotioneel (de “sneeuwvlok”-generatie) of zelfs depressief. Anderen geloven dat de maatschappij hooggevoeligheid begint te erkennen als een belangrijke kwaliteit. Het is wenselijk dat de samenleving de uniciteit van hooggevoelige mensen erkent en hun gevoeligheid niet als een zwakte of afwijking beschouwt.

 

© Timo ten Barge 13.04.23

Du hast Fragen, oder möchtest einen Kommentar abgeben? Dann schreibe mir doch gerne eine Nachricht gleich hier unten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *