Valse argumenten ontkracht: hoe verstandig en snel te reageren

door | Werk- en tijdmanagement | 0 Reacties

In de eerste life coaching sessie – over het onderwerp van valse argumenten – vertelt Joanna me hoe ze verrast werd door haar baas. Ze verweet haar: “Dus je wilt gewoon alle bestaande processen overboord gooien en zonder plan verder gaan? Het is veel te riskant!”

Joanna beseft al snel dat dit een vals argument is. Wat was eraan voorafgegaan? Joanna had een voorstel gedaan voor procesoptimalisatie in haar vastgoedbedrijf, waarin enkele wijzigingen waren opgenomen. Haar baas verdraaide haar suggestie en formuleerde de eerder genoemde denkfout. In haar privéleven krijgt Joanna vaak te maken met situaties die haar overweldigen. Ook daar stuit ze op valse argumenten of creëert ze die voor zichzelf.

 

Tevreden:

1) Tekst

2) Analyse in Life Coaching: het ontkrachten van valse argumenten
3) Wat zijn valse argumenten?
4) Valse argumenten herkennen – 5 tips
5) Valse argumenten in de oude filosofie
6) Test: 10 valse argumenten professioneel en privé
7) Resolutietest: 10 valse argumenten professioneel en privé

 

2) Analyse in Life Coaching: het ontkrachten van valse argumenten

Als life coach sprak ik met Joanna over de redenering van haar baas en analyseerde ik haar reactie. Samen identificeerden we het zogenaamde stroman-nepargument (daarover later meer), dat door haar baas werd gebruikt om haar ideeën te devalueren. Joanna is gekwetst, gefrustreerd en boos over deze minachting. Ik legde haar uit dat dergelijke valse argumenten vaak worden gebruikt uit onzekerheid of als machtsvertoon, om haar gemotiveerder te maken of om haar eigen ideeën te verdedigen.

Het stromanargument

Het zogenaamde stromanargument is de vervormde weergave van andermans standpunt om die makkelijker aan te kunnen vallen. Joanna’s baas vervalste haar voorstel om hem in een kwaad daglicht te stellen en zo het makkelijker te maken om te weigeren.

Repartee Staking

Samen dachten we na over hoe Joanna haar gedachten duidelijk en snel kon communiceren zonder betrokken te raken bij de provocerende elementen van het nepargument. We hebben mogelijke formuleringen besproken die gericht zijn op een rationele en objectieve discussie. Joanna wordt ook verondersteld haar lichaamstaal en charisma te gebruiken om zich te concentreren op haar werkelijke ideeën.

Eigenwaarde

De beledigende opmerking van haar baas bracht Joanna in verwarring. We hebben gewerkt aan het versterken van Joanna’s zelfrespect om pesten te voorkomen. Ik moedigde hen aan om hun sterke punten en successen te erkennen en zich niet te laten leiden door negatieve opmerkingen. Deze veerkrachtigere mindset heeft al veel voor haar gedaan.

Carrièreperspectieven

Met betrekking tot een mogelijke carrièreswitch spraken we samen over Joanna’s professionele doelen, waarden en interesses. Ze heeft de behoefte geuit om te werken in een omgeving waar haar ideeën worden gewaardeerd en aangemoedigd, waar ze haar roeping kan leven. We onderzochten ook manieren waarop ze haar professionele toekomst kan vormgeven om meer voldoening en erkenning te vinden.

 

3) Wat zijn valse argumenten?

Valse argumenten zijn argumentatieve strategieën die op het eerste gezicht overtuigend lijken, maar bij nader inzien onderhevig zijn aan logische of rationele fouten.

Er zijn drie soorten valse argumenten of drogredenen:

 

1. Logische drogredenen – Bevestiging van de gevolgen

Deze komen voort uit onjuiste logische gevolgtrekkingen uit gegeven premissen. Een voorwaarde wordt verondersteld waar te zijn alleen omdat het gewenste resultaat is opgetreden (“Affirming the Consequent”). Een aandoening wordt verondersteld waar te zijn, simpelweg omdat het gewenste resultaat is opgetreden.

Bijvoorbeeld: “Als ik chocolade eet, voel ik me gelukkig. Ik voel me nu gelukkig, dus het moet door de chocolade komen.”

De persoon merkt op dat ze zich gelukkig voelen na het eten van chocolade. Hieruit concludeert ze dat de chocolade de oorzaak van haar geluk moet zijn.

 

2. Cognitieve drogredenen – Bevestigingsbias

Deze zijn gebaseerd op cognitieve vooroordelen en fouten in redeneringen, zoals, volgens Daniel Kahneman, de neiging om informatie te verkiezen ondersteunt onze bestaande overtuigingen (“confirmation bias”).

Bijvoorbeeld: “De klimaatcrisis is onzin.”

Als je deze mening bent en deze wilt onderbouwen, vind je genoeg materiaal om je stellingen te ondersteunen als je specifiek op zoek bent naar informatie. Tegelijkertijd zal hij weinig aandacht besteden aan wetenschappelijke studies die klimaatverandering bevestigen.

 

3. Argumentatieve drogredenen – Schuld door associatie

Dit type drogreden omvat verschillende retorische trucs en manipulatietechnieken. Dit omvat het werken met een schijnbaar geldige logica en het gebruik van argumenten met een bedrieglijke overtuigingskracht.
Op basis van vooroordelen, zonder rekening te houden met rationele of relevante redenen (“Guilt by Association”), kunnen ideeën of mensen worden afgewezen.

Iemand die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in mindfulnesstraining hoort van een vriend: “Mindfulness? Dat is gewoon esoterische onzin. Je kunt je beter focussen op belangrijkere dingen.”

 

4) Valse argumenten herkennen – 5 tips

Valse argumenten kunnen leiden tot verkeerde beslissingen, inefficiënte communicatie en conflicten .
In verschillende gespreksvormen, vooral in argumenten, is daarom het volgende van belang:

1. Stel kritische vragen: Stel altijd de argumenten van anderen in vraag en vraag om meer bewijs of bronnen om de beweringen te verifiëren.

2. Factchecking: Doe je eigen onderzoek om de verklaringen van anderen te verifiëren.

3. Identificeer manipulatietactieken: leer de meest voorkomende valse argumenten en retorische trucs om ze beter te herkennen wanneer ze worden gebruikt.

4. Focus op logische consistentie: Let op of de redenering een duidelijke logica heeft en of de premissen tot de conclusies leiden. Vraag bij twijfel om discrepanties.

5. Geweldloze communicatie: bevordert een omgeving waarin ik-berichten worden gebruikt om eerlijke en open discussies mogelijk te maken. Dit helpt om valse argumenten te minimaliseren en constructieve gesprekken aan te moedigen.

 

5) Valse argumenten in de oude filosofie

Plato en Aristoteles hadden verschillende benaderingen om met valse argumenten om te gaan.
Terwijl Plato manipulatie door rederijkers bekritiseerde en de zoektocht naar waarheid benadrukte, concentreerde Aristoteles zich op duidelijke en logische redeneringen om valse argumenten te weerleggen.

 

Plato en valse argumenten

In zijn magnum opus “De Staat” benadrukt hij het belang van filosofen als ware kenners die, in tegenstelling tot rederijkers, op zoek zijn naar waarheid en kennis.

Filosofen vermijden valse argumenten omdat ze ernaar streven authentieke waarheid te ontdekken en begrip te bevorderen. Hun methoden zijn gebaseerd op logisch redeneren, rationeel redeneren en kritisch denken om tot objectieve en goed onderbouwde inzichten te komen. Valse argumenten zijn in tegenspraak met deze authentieke benadering, omdat ze erop gericht zijn de waarheid te manipuleren en te verdoezelen in plaats van deze op authentieke wijze te onthullen .

Aristoteles en valse argumenten

Aristoteles erkende ook het gevaar van valse argumenten en ontwikkelde een theorie om ze te ontkrachten. Zijn stelling is dat een nepargument gedoemd is te mislukken omdat het logischerwijs inconsistent of onvoldoende bewezen is. Hij eiste dat argumenten goed gestructureerd, coherent en gebaseerd op geldige principes moesten zijn om waarheidsgetrouw en overtuigend te zijn.

 

6) Test: 10 valse argumenten professioneel en privé

 

Het ontkrachten van valse argumenten in het professionele leven

 

Probeer te raden welke valse argumenten er achter de beschrijvingen zitten en probeer gepast en snel te reageren.

1. Voorbeeld
Een werknemer gebruikt overtuigende emotionele argumenten om zijn baas ertoe te brengen hem langere vakanties te geven zonder zich ervoor te schamen. Dat doet hij ook al laat zijn optreden al een tijdje te wensen over en moeten anderen hun geplande vakantie nu inkorten of uitstellen.

2. Voorbeeld
Een narcistische collega valt het idee van iemand anders aan tijdens een vergadering door te zeggen: “Dat is gewoon jouw mening. Je bent niet ervaren en competent genoeg om inspraak te hebben.”

3. Voorbeeld
Een manager stelt dat – aangezien alle andere bedrijven vertrouwen op een bepaalde coole marketingstrategie met verhalen vertellen – hun eigen bedrijf dus op dezelfde strategie moet vertrouwen zonder naar voor- en nadelen of problemen te kijken.

4. Voorbeeld
Een al lang bestaand afdelingshoofd staat erop dat een bepaalde aanpak wordt gehandhaafd, alleen omdat het altijd zo is gedaan, zonder het nut in twijfel te trekken.

5. Voorbeeld
Een hoogsensitieve werknemer pleit tegen nieuw werkbeleid door te beweren dat het zou leiden tot een totalitaire bedrijfscultuur.

 

Het ontkrachten van valse argumenten in het privéleven

 

Probeer te raden welk vals argument achter de beschrijvingen zit en probeer adequaat en snel te reageren.

6. Voorbeeld
“Ik heb een kennis die perfectionistisch is, maar hetzelfde heeft gedaan en nu professioneel heel succesvol is.”

7. Voorbeeld
Voordat je je mening geeft, zegt iemand: “Je bent altijd zo bevooroordeeld en onwetend, ik denk dat je psychotherapie nodig hebt!”

8. Voorbeeld
Iemand vraagt je om iets te doen door te zeggen: “Ik ben dicht bij een burn-out en jij bent de enige persoon die me kan helpen.”

9. Voorbeeld
Iemand probeert je te overtuigen om een gedurfde beslissing te nemen door te zeggen: “Als je niet meer durft, zul je er uiteindelijk spijt van krijgen en zul je je levensdoelen nooit bereiken.”

10. Voorbeeld
Een geliefde zegt: “Of je houdt onvoorwaardelijk van me, of je houdt helemaal niet van me.”

 

7) Resolutietest: 10 valse argumenten professioneel en privé

 

Het ontkrachten van valse argumenten in het professionele leven: oplossingen

 

1. Voorbeeld
Oplossing: “Doe een beroep op emotie” – emotionele manipulatie
Suggestie: De supervisor moet aandacht besteden aan objectieve prestatiecriteria en meetbare successen om objectieve beslissingen te nemen die vrij zijn van emotionele manipulatie.

2. Voorbeeld
Oplossing: “Ad Hominem” – Persoonlijke aanvallen
Suggestie: Andere teamleden moeten zich concentreren op het idee en een discussie voeren op basis van rationele argumenten, in plaats van persoonlijke aanvallen toe te staan. De beste manier om zelf te reageren is door rustig te reageren en objectief te blijven.

3. Voorbeeld
Oplossing: “Bandwagon” – Volger-effect
Suggestie: Werknemers moeten hun beslissingen baseren op grondig onderzoek, gegevens en analyse, in plaats van simpelweg angstig de mainstream te volgen.

4. Voorbeeld
Oplossing: “Doe een beroep op traditie”
Suggestie: Werknemers moeten openstaan voor verandering en bereid zijn om best practices te heroverwegen om innovatie en verbetering aan te moedigen.

5. Voorbeeld
Oplossing: “Slippery Slope” – Slippery Ramp
Suggestie: Leiders moeten de potentiële impact van verandering grondig analyseren en duidelijke communicatie bieden om onnodige angsten aan te pakken.

 

Het ontkrachten van valse argumenten in het privéleven: oplossingen

 

6. Voorbeeld
Oplossing: Anekdotisch bewijs
Suggestie: Vertrouw niet op individuele ervaringen, maar onderzoek goede informatie voordat je een beslissing neemt.

7. Voorbeeld
Oplossing: “Vergiftiging van de put” – Advance Discrediting
Suggestie: Negeer het in diskrediet brengen vooraf en concentreer je op je feitelijke argumenten om de discussie productief te maken.

8. Voorbeeld
Oplossing: “Doe een beroep op medelijden”
Suggestie: Toon empathie, maar stel grenzen en neem geen verantwoordelijkheden op je die niet bij je mogelijkheden passen.

9. Voorbeeld
Oplossing: “Doe een beroep op angst”
Suggestie: Laat je niet leiden door angst. Gebruik je verstand om een weloverwogen beslissing te nemen en je emoties te evalueren zonder je te veel te laten leiden door angst.

10. Voorbeeld
Oplossing: “Vals dilemma”
Suggestie: Er zijn ook nuances tussen twee uitersten. Liefde is complexer dan een simpel of/of.

 

© Timo ten Barge 12.09.23

 

 

Du hast Fragen, oder möchtest einen Kommentar abgeben? Dann schreibe mir doch gerne eine Nachricht gleich hier unten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *