Workshop geklets - Lifecoach München

Wanneer

 • Vrijdag 20 mei 9.00 tot 12.00 uur.
 • Zaterdag 28 mei 11.00 tot 14.00 uur.

 

Snelheid in professionele en privécontexten

Snel van begrip zijn is erg belangrijk in professionele en privéomgevingen. Het is het vermogen om kalm te blijven bij verbale aanvallen, om moedig te counteren en om zelfverzekerd te handelen.

Wie snel van begrip is, gaat doelgericht om met verbale aanvallen en probeert tegelijkertijd de ander niet te kleineren. Want niemand kan winnen als het relatieaspect verloren gaat. Leer in plaats daarvan hoe je een verbale aanval onschadelijk kunt maken en het gesprek of de ruzie weer onder controle kunt krijgen.

 

10 tellers die altijd werken

zie blogrepartee

 

Procedure van de workshop repartee

 1. Inleiding: Uitleg over eigenwaarde en overtuigingen
 2. Selectie van onderwerpen uit de respectieve zorgen van de deelnemers
 3. Individuele doelen stellen
 4. Praktisch gedeelte: Toepassing van de onderwerpen in oefeningen en rollenspellen
 5. Feedback op de oefeningen
  Pauze
 6. Inleiding tot het onderwerp lichaamstaal en retoriek (defensieve zinnen)
 7. Praktisch gedeelte: Uitvoering in oefeningen en rollenspellen
 8. Feedback op de oefeningen
 9. Evaluatie van individuele doelen en conclusie

 

repliek en soevereiniteit

Er zijn veel manieren om jezelf beter te presenteren. Soms gebeurt dit met humor, soms direct, maar altijd met zelfvertrouwen en kalmte. Het is belangrijk om de sfeer van het gesprek niet te vergiftigen, maar te zorgen voor een respectvolle en ontspannen interactie. Reparteren is dus ook mogelijk in geweldloze communicatie.

De workshop biedt analyses en oefeningen en helpt bij het stellen van individuele doelen. Door doelgerichte en constructieve feedback van de andere deelnemers is er al aanzienlijke vooruitgang mogelijk in de workshop.

 

repliek: Voorbeelden van problemen en zorgen

 • Ik wil van mijn verlegenheid af.
 • Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe ik overkom op anderen.
 • Ik wil charismatischer en authentieker overkomen en meer aanwezig zijn in groepen.
 • Ik wil niet langer problemen vermijden, maar conflicten met vertrouwen de baas worden.
 • De Corona-crisis heeft me prikkelbaarder gemaakt dan voorheen, ik wil weer rustiger en veerkrachtiger worden.
 • Ik streef ernaar om mijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal effectief te gebruiken om anderen te overtuigen.
 • Ik word boos, ook al wil ik graag snel van begrip zijn.

 

repartee in de praktijk – in 3 eenvoudige stappen

 

1. zelfverzekerd counteren door goed zelfbewustzijn

Een goed zelfbewustzijn is essentieel om zelfverzekerd en kalm verbale aanvallen te pareren. Dit is in feite de sleutel tot succes. Als we erin slagen een evenwicht te creëren tussen zelfperceptie en perceptie van anderen, vergroten we tegelijkertijd onze eigenwaarde.

 

2. zelfvertrouwen bevorderen met positieve overtuigingen

Ieder mens wordt gevormd door bepaalde overtuigingen. Vaak zorgen negatieve overtuigingen, die vaak hun oorsprong vinden in onze kindertijd, ervoor dat we ons ongemakkelijk voelen.
Ze maken het leven moeilijk en staan ons in de weg. Het zijn zinnen als:

– “Ik ben gewoon verlegen.”
– “Wordy ben ik nooit geweest.”
– “Snelheid is aangeboren. Helaas ben ik er niet mee geboren.
– “Er zijn charismatische mensen, daar hoor ik niet bij.”

Als we ze als onweerlegbare waarheden beschouwen, is het bijna onmogelijk om ons gedrag te veranderen. Daarom is het nodig om zulke overtuigingen in vraag te stellen en ze in het beste geval te herinterpreteren in sterke punten.

 

3. overtuigen met de juiste zelfpresentatie – verdedigingsstrategieën

Om zelfverzekerd over te komen en jezelf overtuigend te presenteren, is het belangrijk om je eigen gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal te controleren en te verbeteren. Met de juiste retoriek kunnen verbale aanvallen gemakkelijk worden afgeweerd.

 

Voorbeelden van verdedigingszinnen

Aanval: Dit is onzin, deze investering valt buiten het bereik!
objectieve vraag: ‘waarom denk je dat?

Aanval: Ze zijn altijd te laat en denken dat ze ermee wegkomen!
Kort commentaar: ‘Ja

Aanval: Je bent altijd te pessimistisch!
Leg eens uit: “wat is jouw definitie van pessimistisch?